Půjčka pro mladé s nízkým úrokem

V průběhu léta letošního roku jste se mohli v tisku a médiích dozvědět o připravovaném návrhu zákona, který by v případě jeho schválení umožnil určité části klientů získat půjčku ve výši 300.000 Kč za výhodných podmínek, tedy s dotací státu. Poslední dobou se již žádné informace neobjevují, ale není potřeba se obávat toho, že by z navrhované novely zákona bylo upuštěno.

Podrobné informace doposud nejsou uveřejněny, neboť návrh nařízení vlády k zmíněným půjčkám zatím nebyl schválen vládou ČR. Půjčky bude dle návrhu poskytovat Státní fond rozvoje bydlení.

Prozatím jsou známé tyto informace:
Návrh nařízení vlády, na jehož základě by měl Státní fond rozvoje bydlení poskytovat nízkoúročené úvěry mladým manželům nebo osobám do 35 let věku, které pečují alespoň o jedno nezletilé dítě, bylo odesláno do Úřadu vlády dne 6.listopadu 2004. Navrhuje se poskytování úvěru až do výše 300.000 Kč s úrokem 2 % ročně na výstavbu bytu do vlastnictví, bytu v rod. domku, na pořízení nového bytu či rod. domku koupí, popř. na úhradu za převod členských práv k družstevnímu bytu. Úvěr by byl splatný nejpozději do 20 let. Směrodatnou informaci však budeme moci podat teprve po rozhodnutí vlády, které lze očekávat koncem měsíce listopadu.

300.000 Kč - Půjčka pro mladé s nízkým úrokem

Sdílejte článek