S vlastním bydlením stát (už zase) nepomůže

Jak sdělil Státní fond podpory investic, program Vlastní bydlení (dříve Program pro mladé) v letošním roce již neobnoví příjem žádostí. Pozastavení příjmu žádostí v dubnu 2022 se tedy protahuje na neurčito, nejméně však po dobu zbytku roku 2022. Oč jsme jako klienti přišli? A projeví se tato změna nějak v celkové situaci trhu s vlastním bydlením?

S vlastním bydlením stát (už zase) nepomůže

 

K čemu fond měl sloužit?

 

Otázky uvedené v záhlaví jsem neuvedl náhodou. Přiznávám, že jsem si jimi připravil míček k následné smeči. Jako klienti jsme nepřišli prakticky o nic a dopad existence (a neexistence) programu Vlastní bydlení na trh je nula celá nula nic.

Fond vznikl v roce 2018 a jeho záměrem bylo přiblížit mladé rodiny vlastnímu bydlení. Z pohledu člověka, který se 15 let zabývá problematikou financování bydlení musím říci, že podmínky fondu byly dost omezené. Možnosti financování byly poměrně úzké a ve větších městech prakticky nic rozumného za těchto podmínek aníi financovat nešlo.

Ale fond měl jedno velké lákadlo a to úrokovou sazbu. Ta byla stanovena ve výši základní referenční sazby EU pro Českou republiku, minimálně však 1 %. Po určitou dobu byla referenční sazba tak nízká, že se skutečně uplatňovalo to minimum ve výši 1 % p. a. V den otevření fondu tyto výhodné cenové podmínky způsobily nebývalý zájem klientů, kteří čekali dlouhé fronty na podání žádosti a dokonce snad někteří strávili před úřady noc, aby měli jistotu, že se na ně dostane.

 

Obrázek: Vývoj základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku:

 

 

Dopad existence fondu minimální

 

Nějaké úvěry fond poskytnul, a těch pár domácností, které úvěr získaly je zřejmě spokojených. Ale z pohledu celého trhu se jedná o objem na úrovni statistické chyby. Objem nově poskytnutých úvěrů v roce 2021 byl podle ČNB asi 368 mld. Kč. Objem prostředků poskytnutých fondem za stejnou dobu dosáhl výše 671 mil. Kč. Pokud tedy vyjádříme protředky poskytnuté fondem jako podíl na celkových prostředcích, které byly se započtením bank investovány do bydlení, potom fond se podílel asi 0,18 % objemu.

Z každého tisíce korun, které byly tímto způsobem vloženy do bydlení resp. do investic do nemovitostí určených na bydlení, byl podíl fondu 1 koruna a 82 haléře. Role fondu v tomto ohledu tedy byla zcela zanedbatelná.

 

Aktuální stav

 

Rozpočet fondu pro rok 2022 byl pouhých 700 mil. Kč. To je stále ta samá, formální, zanedbatelná částka, která obnáší podíl v řádu desetin procenta prostředků na trhu. Již koncem dubna 2022 podané žádosti rozpočet vyčerpaly a fond tedy zastavil dočasně příjem dalších žádostí. S odstupem tří měsíců byla ona dočasnost rozšířena na celý rok 2022 ve kterém fond svou činnost neobnoví.

Nejvíce politiků bylo v souvislosti s fondem slyšet v době, kdy pomoc fondu prakticky nikdo nepotřeboval. Ceny nemovitostí relativně slušné, sazby výborné, dostupnost hypoték vynikající, ekonomika šlapala, příjmy domácností v pořádku s pozitivním výhledem.

Nyní jsme v době, kdy ceny nemovitostí dosáhly takové úrovně, že jsou nedostupné i pro střední třídu. Úrokové sazby jsou nejvyšší za nejméně 20 let. Hypotéky jsou díky regulaci ČNB a vysokým sazbám nejhůře dostupné, co za svou praxi pamatuji. A v této situaci, kdy bych lecjaké mladé rodině opravdu ze srdce přál přístup k rozumnému financování, oznamuje fond, že v programu pro nedostatek financí nelze pokračovat.

Nechť se stát angažuje v oblasti zlepšování dostupnosti bydlení formou podpory nové výstavby. Nechť u nás není délka stavebního řízení jedna z nejdelších na světě. Úvěrování nechť přenechá bankám, protože se v tom nevyzná a dělá to hloupě.

 

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Levné hypotéky stále dostupné? Ano, ale...

Hypoteční úvěr za 1,9 %? Hypoteční úvěr za 2,2 %? Hypoteční úvěr za 2,99 %? Kde se ty nabídky berou v době, kdy čteme, jak jsou hypotéky drahé? A nejsou v tom nějaké ty háčky?

A na otázku rovnou odpovím: ano, jsou. A nemusí být od věci, dozvědět se o...

Hypotéka v potížích

Vysoké sazby hypotečních úvěrů, rostoucí ceny energií, potravin a vlastně rostoucí ceny prakticky všeho... to vše jsou témata, s nimiž se klienti aktuálně potýkají. Růst úrokových sazeb hypotéky a dalších nákladů nejsou nepříjemné jen proto, že...

Vlastnické bydlení? Opravdu ho my Češi tak milujeme?

Všimnul jsem si již dávno, že při debatách na téma vlastnické versus nájemní bydlení panuje jakési přesvědčení, že Češi mají nějakou zvláštní posedlost bydlením ve vlastním. Osobně se domnívám, že je to naprostý nesmysl. Ovšem vyhradit se proti...