Splácení hypotéky v krizových situacích

Zřejmě by všechno bylo mnohem jednodušší, kdyby život běžel podle plánu. Ale člověk míní a život mění. A tak mnohdy zažíváme situace, které s kartami zamíchají způsobem, že nic není tak, jak jsme byli zvyklí. Některé okamžiky mohou mít dopad také na naše rodinné finance. Jak řešit splácení hypotéky v krizových životních situacích?

Prodej domu

Hypotéka a rozvod

Oficiální statistiku průměrné délky trvání partnerského vztahu k dispozici nemáme. Víme však, že průměrná délka splácení hypotéky dosahuje zhruba 20 let. A to je častokrát více, než je délka mnoha sezdaných či nesezdaných svazků. V případě, že se partneři rozcházejí, vyvstává otázka, jak naložit s nesplacenou společnou hypotékou. Nejčastěji dochází v praxi k následujícím situacím.

Jeden z partnerů zůstává v nemovitosti a s druhým se vyrovná

Nedílnou součástí tohoto postupu je vzájemná dohoda partnerů, že si jeden z nich nechá nemovitost a finančně se vyrovná s druhým partnerem. Úskalí tohoto řešení se nachází ve vyvázání spoludlužníka ze splácení hypotéky, které musí posvětit banka na základě úvěruschopnosti zbývajícího spoludlužníka. Nebude-li partner, který má hypotéku nadále sám splácet, schopen doložit dostatečnou bonitu, nebude banka vyvázání spoludlužníka akceptovat. Dohoda bývalých manželů o vypořádání majetku a převzetí hypotéky jedním z nich tak ve vztahu k bance nebude mít žádnou váhu.

Prodej nemovitosti

Může se stát, že se partneři vzájemně nedohodnou a ani jeden nemá prostředky na vyplacení toho druhého a převzetí hypotéky. Možným řešením je v takovém případě prodej nemovitosti. O plánovaném prodeji je nutné informovat banku, která s takovým krokem zpravidla musí vyjádřit souhlas. Z prodeje hypotéky pak partneři doplatí hypoteční úvěr a případnou zbývající částku si rozdělí. Pokud k prodeji dojde mimo fixační dobu, je nutné počítat s poplatkem za předčasné splacení. Tomu se lze mimo fixační dobu vyhnout pouze v případě, že si prodávající najdou kupce, který si běžící hypotéku převezme.

Samozřejmě závisí na dohodě s konkrétní bankou. V některých bankách je poplatek za předčasné splacení v řádu stokorun. Jedná se o tzv. účelně vynaložené náklady, ale přístup bank není v tomto ohledu 100% jednotný.

Splácení hypotéky v případě ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci

Do nepříjemné situace se splácením se může dostat každý v případě ztráty dobře placeného místa, případně v momentě, kdy dlužníka přemůže nemoc, se kterou se musí vypořádávat delší dobu. Vždy je zapotřebí co nejdříve kontaktovat banku. Poskytovatel úvěru k takovýmto situacím přistupuje individuálně a v mnoha případech je možná dohoda ohledně odkladu splátek. Řešením může být také prodloužení splatnosti úvěru, díky čemuž lze dosáhnout nižších splátek. Tento krok je však vykoupen vyšší částkou, kterou celkově na úvěru zaplatíte.

Na nečekané situace buďte připraveni

V tom lepším případě máte k dispozici naspořenou finanční jistotu ve výši alespoň tří měsíčních platů. Další možností, na kterou však musíte myslet dříve, než ke ztrátě zaměstnání či nemoci dojde, je pojištění schopnosti splácet. I v průběhu splácení úvěru proto nezapomínejte na budování finanční rezervy, díky které se budou nenadálé životní situace překlenovat snáze.

Hypotéka a smrt dlužníka

Povinnost splácet dluh z hypotečního úvěru končí až úplným doplacením hypotéky. Smrtí dlužníka tato povinnost nekončí. Pozůstalí či spoludlužník musí ve splátkách pokračovat, a to i v případě, že ještě neskončilo dědické řízení. O úmrtí dlužníka hypotéky je nutné neprodleně banku informovat a doložit úmrtní list.

O hypotéce se rozhodne v dědickém řízení

Úvěr se stává předmětem dědického řízení, během kterého se rozhodne, na koho hypotéka připadne. Ne vždy to musí být partner, mohou to být také dospělé děti. Pokud nikdo z rodiny není ve splácení hypotéky schopen pokračovat, řešením je prodej nemovitosti a splacení úvěru.

Nepříjemnostem se splácením hypotéky v případě smrti dlužníka lze předejít sjednáním pojištění schopnosti splácet pro případ smrti a trvalé invalidity nebo životního pojištění.

Když přijde živelná katastrofa

Příchod živelné pohromy nedokáže ovlivnit nikdo z nás. Pro tyto případy je nutné mít svou nemovitost řádně pojištěnou. Počítejte s tím, že pokud k živelné pohromě dojde, je zpravidla nutné dostát podmínce vinkulace pojištění nemovitosti ve prospěch banky. V případě, že splácíte hypotéku a dojde k nějaké škodě na nemovitosti, obraťte se na pojišťovnu a banku, abyste se mohli domluvit na dalším postupu. V případě menších poškození zpravidla do 200 000 Kč řešíte vše s pojišťovnou. V případě větších škod již vstupuje do jednání také bankovní ústav, u kterého splácíte hypotéku. Peníze z pojistného plnění se vyplácí bance, která je posléze přeposílá na nutné opravy.

Vyřizujete hypotéku?

Kupujete si nemovitost a chcete ji financovat prostřednictvím hypotečního úvěru? Obraťte se na naše specialisty. Je to jednoduché. Zdarma si sjednejte schůzku s hypotečním makléřem a práci přenechejte nám.

 

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Hypotéka pro mladé: Jak vybrat a financovat své první bydlení?

Pořízení vlastního bydlení je velkým životním milníkem a pro mnohé zároveň jednou z největších životních investic vůbec. Bez ohledu na to, zda financujete koupi nemovitosti z vlastních úspor, či hypotékou, je nutné rozklíčovat spoustu otázek. Možná se...

Na kolik vás vyjde hypotéka v roce 2023?

Budete si pořizovat vlastní bydlení a zvažujete, na kolik vás vlastně splácení hypotečního úvěru aktuálně vyjde? Pojďme se podívat na to, kolik je nutné mít našetřeno, pokud si chcete vzít hypotéku, jak vysoké jsou nyní úrokové sazby, jak si...

Mimořádné splacení hypotéky se prodraží

„Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen ji opakovat.“ Dost možná se česká vláda inspirovala právě tímto citátem, když rozhodla, že je nejvyšší čas umožnit bankám, aby si za předčasné splacení hypotéky před termínem fixace účtovaly vyšší poplatek....