• Účastník stavebního spoření

    Fyzická osoba vs. právnická osoba jako účastník stavebního spoření.

a) fyzická osoba s nárokem na státní podporu

  • občan České republiky
  • občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky
  • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky

 

b) právnická osoba bez nároku na státní podporu