• Úrazové pojištění

    Úrazové pojištění vnáší do života příjemný pocit jistoty. V běžném životě se nám může na každém kroku přihodit něco nepříjemného a vůbec to nemusí být naší nepozorností nebo vinou. Úraz, zejména vážný s trvalými následky, znamená podstatný zásah do života jedince i jeho rodiny.

Úrazové pojištění

Nemůžeme vám slíbit, že vás před úrazy ochráníme. Můžeme vám ale zaručit, že vám v případě úrazu pomůžeme při řešení složité situace tak, aby vaše životní úroveň zůstala zachována.

Předmět pojištění:

  • tělesné poškození způsobeného úrazem
  • trvalé následky úrazu
  • smrt následkem úrazu
  • pracovní neschopnost následkem úrazu
  • pobyt v nemocnici v důsledku úrazu

Související produkty: