Úrokové sazby hypotečních úvěrů - říjen 2021

Měsíc říjen 2021 byl ve znamení výrazného zvyšování úrokových sazeb. V souvislosti s navyšováním úrokových sazeb otázka nezněla "zda", ale "o kolik".

A banky na otázku "o kolik" odpovídaly velice intenzivně. Prakticky každé dva, tři dny došlo u nějaké banky k navýšení sazeb. Výjimkou nebylo ani opakované zvýšení sazeb v průběhu jednoho měsíce.

Úrokové sazby hypotečních úvěrů - říjen 2021

Vývoj sazeb v říjnu 2021

Během října docházelo k průběžnému zvyšování sazeb ve všech sledovaných bankách. Samo zvýšení jednotlivých bank není zcela vypovídajícím kritériem, protože nepostihuje výši úrokové sazby té které banky před zvýšením. Přesto má smysl konstatovat, že zvyšování se odehrávalo na obvyklých fixacích v rozmezí kolem 50 až 70 bps.

Zásadnější informací je výše vyhlašovaných úrokových sazeb. Ta se díky zvyšování sazeb dostala na úroveň kolem 3,5 % p.a.

Níže jsou k dispozici přehledy, jak jednotlivé banky během října 2021 změnily úrokové sazby a na jaké sazby se ke konci měsíce dostaly.

Pro celkový přehled se však nejprve podívejme na průměrné hodnoty. Následující grafika obsahuje průměrnou změnu pro danou fixaci a LTV jako aritmetický průměr všech sledovaných bank. Pro srovnání je k dispozici také aritmetický průměr spočítaný pouze pro tři největší banky - Českou spořitelnu, ČSOB/Hypoteční banku a Komerční banky. Tyto banky reprezentují asi 70 % trhu a jsou tedy natolik významné, že hodnoty trhu de facto definují.

 
Ideální banka vs top 3

Následující grafika ilustruje, jak by aktuálně vypadala ideální banka. Sazby této fiktivní banky jsou stanoveny jako minimální sazba napříč všemi sledovanými bankami pro jednotlivé kombinacve fixace a LTV.

Vedlejší grafika zobrazuje průměr úrokových sazeb pro tři největší banky. Vzhledem k významu těchto bank mají tyto hodnoty vysokou vypovídací schopnost.

 

 


Podrobný přehled jednotlivých bank

Následující přehled ilustruje:

  • změny vyhlašovaných úrokových sazeb v měsíci říjnu 2021 
    • nalevo; změna uvedena v procentních bodech
    • červená barva = růst, zelená barva = pokles, šedá barva = beze změny, bílá barva = banka takovou kombinaci nenabízí
  • aktuální výši úrokových sazeb jednotlivých bank k 31. 10. 2021
    • napravo; výše sazby uvedena v % p. a.
    • barevný gradient odvozen od umístění hodnoty mezi všemi hodnotami na stejné pozici

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

foto David EimAutor článku: 
 
David Eim
místopředseda představenstva
GEPARD FINANCE a.s.

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Hypoteční úvěry - březen 2024

Zajímá vás, kolik se aktuálně poskytuje hypotečních úvěrů a jaké jsou v současné době úrokové sazby? Zajímá vás historický vývoj hypotečního trhu? Nebo snad vývoj repo sazby či vývoj úrokových swapů? Náš pravidelný měsíčník přináší oficiální data...

Hypoteční úvěry - únor 2024

Zajímá vás, kolik se aktuálně poskytuje hypotečních úvěrů a jaké jsou v současné době úrokové sazby? Zajímá vás historický vývoj hypotečního trhu? Nebo snad vývoj repo sazby či vývoj úrokových swapů? Náš pravidelný měsíčník přináší oficiální data...

Hypoteční úvěry - leden 2024

Zajímá vás, kolik se aktuálně poskytuje hypotečních úvěrů a jaké jsou v současné době úrokové sazby? Zajímá vás historický vývoj hypotečního trhu? Nebo snad vývoj repo sazby či vývoj úrokových swapů? Náš pravidelný měsíčník přináší oficiální data...