Více smluv stavebního spoření: Na jaký příspěvek mám vlastně nárok?

Stavební spoření se mezi Čechy těší mimořádné oblibě. Při přepočtu na zastoupení v populaci se v rámci Evropy řadíme na třetí místo – na cca 10 milionů obyvatel bylo ke konci roku 2016 aktivních 3 312 077 smluv o stavebním spoření. Někteří lidé mají dokonce smluv na „stavebko“ sjednaných více. Logicky pak vyvstává otázka: Jak je to v takovém případě se státním příspěvkem?

Jak je to s více smlouvami stavebního spoření a příspěvky?

Zavedenou praxí je, že klient stavební spořitelny má nárok na státní příspěvek ve výši 10 % z naspořené částky, maximálně pak může příspěvek činit 2 000 Kč. Dostane ale takový člověk příspěvek i v případě, že je naspořená částka rozložena mezi více účtů? A je vůbec možné zažádat o vícenásobnou státní podporu?

Právní výklad je jasný

Na podobné situace nemyslí jen klienti, ale i zákon – konkrétně novelizace zákona o stavebním spoření z roku 2004. Ta jasně říká, že účastník stavebního spoření má nárok na státní podporu i v případě, že má aktivních několik smluv zároveň. Zákon ovšem zároveň vylučuje několikanásobnou podporu. Ta činí ročně pro jednu osobu maximálně 2 000 Kč.

Při souběhu více aktivních smluv u jedné osoby se státní příspěvek přičítá postupně, od nejstarší smlouvy po nejnovější. A to až do doby, než se limit 2 000 Kč zcela vyčerpá. Na tom, zda máte spoření sjednané u jedné, nebo u více spořitelen, přitom nezáleží.

Zároveň je ve hře ovšem možnost přečerpání podpory do dalšího roku v případě, že ve stávajícím kalendářním roce uspoříte více než 20 tisíc korun. Jde vám z toho hlava kolem? Rozebereme to na modelovém příkladu

Modelový příklad

Pan Novotný si založil stavební spoření A v roce 2012, spoření B v roce 2015. Nás bude zajímat naspořená částka a státní podpora v roce 2016.

  • Částka vložená na spoření A: 18 000 Kč
  • Částka vložená na spoření B: 13 000 Kč

Platí, že na jedno rodné číslo je státní podpora maximálně 2 000 Kč, přičemž podpora činí 10 % z naspořené částky (do výše 20 000 Kč).

  • Teoretická podpora pro spoření A: 18 000 × 10 % = 1 800 Kč
  • Teoretická podpora pro spoření B: 13 000 × 10 % = 1 300 Kč

Spoření A založil pan Novák tři roky před spořením B, tudíž se příspěvek přičte nejprve na něj, a to v plné výši – 1 800 Kč.

U spoření B by (teoreticky) měl pan Novák mít nárok na 1 300 Kč. Jak jsme si ale již řekli, jednomu člověku stát přispěje nejvýše 2 000 Kč, přičemž pan Novák dostal již 1 800 Kč na spoření A. U spoření B má proto nárok na zbytek ze zmíněných 2 000 Kč. Státní příspěvek se proto rozloží následovně:

  • Podpora pro spoření A: 1 800 Kč
  • Podpora pro spoření B: 200 Kč

Co by se ale stalo v případě, že by pan Novotný smlouvu A koncem roku 2016 ukončil a ve spoření by pokračoval jen v rámci smlouvy B?

Teoretická podpora v roce 2016 pro spoření B byla 1 300 Kč, z toho se však na účet reálně přičetlo 200 Kč. Jelikož tento příspěvek lze převést, za rok 2017 se panu Novákovi přičte zbylých 1 100 Kč a k tomu 10% příspěvek z naspořené částky – opět do výše 2 000 Kč. Vše ilustruje následující příklad:

  • Částka, vložena na spoření B: 9 000 Kč
  • Podpora pro spoření B: 9 000 Kč × 10 % = 900 Kč
  • Celková podpora: 900 Kč + 1 100 Kč = 2 000 Kč

Jak to se stavebním spořením máte vy?

Máte jednu, nebo více smluv?

Sdílejte článek a informujte své přátele o tom, jak to se státním příspěvkem na „stavebko“ vlastně je!

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Chcete i nadále využívat maximální státní podporu, nejvyšší čas uzavřít stavební spoření

Chcete si pravidelně spořit s garantovanou úrokovou sazbou a i pro další roky si zajistit státní podporu ve výši  2 000,-Kč?

Závěr roku 2023 ve znamení akcí stavebního spoření

Závěr roku je již tradičně ve znamení sjednávání nových smluv stavebního spoření. To podporují stavební spořitelny mnoha zajímavými akcemi. Letos poprvé i možností dorovnání státní podpory pro nové smlouvy stavebního spoření pro období...

Stavební spoření a úvěry v září 2023

Stavební spořitelny se snaží klienty nalákat na zajímavé spořicí akce s vyšším úročením, ale i bonusy za vyšší vklady. Dvě stavební spořitelny slibují dorovnání státní podpory na 2 000 Kč při sjednání smlouvy do konce roku.