• Vize, poslání a hodnoty

  Naše poslání je poskytovat službu, která vám díky pečlivému výběru a zajištění nejvýhodnější hypotéky ušetří peníze, čas a nervy.

Vize společnosti GEPARD FINANCE

 • Hlavním oborem činnosti GEPARD - FINANCE PRO ŽIVOT je poradenství v oblasti hypotečních úvěrů a kompletní zpracování úvěrových a pojišťovacích produktů.
 • Vybudujeme minimálně 100 funkčních obchodních míst v ČR prostřednictvím franšízových partnerů.
 • Dosáhneme minimálně 10% tržního podílu na českém hypotečním trhu.
 • Staneme se největším brokerem na trhu.
 • Toho dosáhneme v první řadě poskytováním kvalitních, vysoce odborných a komplexních služeb orientovaných na potřeby klienta a franšízového partnera tak, aby byl po jejich realizaci po všech stránkách spokojen.
 • Úzká spolupráce s našimi partnery z bankovního a nebankovního sektoru představuje významný potenciál a konkurenční výhodu na trhu. Pro klienta hledáme vždy nejlepší způsob financování. Pro franšízového partnera nadstandardní podmínky obchodování.
 • Klientovi dokážeme prezentovat produkty ve srozumitelné formě, dokážeme s ním komunikovat tak, aby byl vždy přesvědčen o naší dobré vůli, snaze pomoci a vyjít mu vstříc.
 • Franšízovému partnerovi dokážeme přinášet trvalou přidanou hodnotu a stabilní podnikatelské zázemí.
   

vize společnosti

Poslání leadera hypotečního trhu

Pomáhat svým klientům a franšízovým partnerům naplňovat jejich sny a přání.

 • Středem našeho úsilí je vždy klient a franšízový partner.
 • Spokojený klient a franšízový partner je vždy první v zorném poli každého zaměstnance společnosti GEPARD - FINANCE PRO ŽIVOT.
 • Klient a franšízový partner dostávají nejlepší produkty.
 • Klient a franšízový partner dostávají nejvýhodnější podmínky.
 • Klient a franšízový partner je ten, se kterým je vždy jednáno na úrovni.
 • Klient a franšízový partner je nositelem dobrého jména společnosti GEPARD FINANCE a pozitivních referencí.
 • Klient a franšízový partner jsou šťastnými prvky celé gepardí rodiny.
 • Prostřednictvím takových klientů a franšízových partnerů zvyšujeme svoji produkci, objem, kvalitu a význam. V zájmu takových dlouhodobě výhodných vztahů chceme pracovat.

 

Hodnoty společnosti GEPARD FINANCE

Při veškerých našich aktivitách klademe důraz především na následující hodnoty:

 • Otevřená a transparentní komunikace
 • Individuální přístup
 • Rychlost a spolehlivost
 • Partnerství
 • Aktivní spolupráce
 • Kvalitní servis
 • Maximální výhody a pohodlí
 • Vzájemně dlouhodobá spolupráce
 • Vzdělávání, kultivace hypotečního trhu
   

   

G ARANT KVALITY
E MPATICKÝ
P ARTNERSKÝ
A KTIVNÍ SPOLUPRÁCE
R YCHLÝ A SPOLEHLIVÝ
D OSTUPNÝ

 
V Praze dne 2.1.2009