• Výhodná půjčka od státu

    V současné době je platné nařízení vlády, na jejíž základě lze získat podporu hypoték (určitou dotaci úroku, nebo nízko úročenou půjčku), nebo dle zákona o daních z příjmu odpočtu zaplacených úroků od základu daně.

Nařízení vlády č. 616/2004 Sb.- půjčka 300.000 Kč na pořízení bydlení

Dne 1.12.2004 bylo schváleno a dne 8.12.2004 nabylo účinnosti nové Nařízení vlády, jehož prostřednictvím lze získat dlouho avizovanou půjčku ve výši 300.000 Kč s nízkým úrokem. Tyto půjčky schvaluje, poskytuje a i vč. jejich čerpání řeší Státní fond rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“). Jedná se o výhodný úvěr určený na pořízení vlastního bydlení, se zajímavými parametry, ale i pochopitelně s podmínkami, které žadatel musí splnit (účelovost úvěru, bonita – schopnost splácet, zajištění úvěru). Je možné použít tento úvěr samostatně, nebo spolu jiným účelovým úvěrem (hypotéka, úvěr od stavební spořitelny), zde však je nutno nejprve předložit SFRB příslib takového úvěru.

Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů - odpočet úroků

Pokud použijete hypotéku na investici do bydlení, máte množnost zaplacené úroky po celou dobu splácení odečítat od základu daně a tak si snižovat zaplacené daně. Tuto možnost mají jak osoby mající příjem ze závislé činnosti tak i osoby samostatně výdělečně činné.

Více informací o jednotlivých nařízeních vlády
naleznete v sekci Hypotéka / Státní podpora hypotečních úvěrů