• Z vlastnictví nebo držby nemovitosti

    Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nebo držby nemovitosti

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy, jiné stavby či díla ve stavbě nebo demolici

  • odpovědnost pojištěného jako stavebníka při provádění stavebních činností na rodinném domě nebo pojištěných ostatních objektech, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, za škodu způsobenou třetí osobou,
     
  • odpovědnost občana vypomáhajícího pojištěnému při provádění stavebních činností na rodinném domě nebo pojištěných ostatních objektech, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, za škodu způsobenou třetí osobou při této činnosti, občanskoprávní odpovědnost osob pověřených čištěním a údržbou chodníku a prostranství, patřících k pojištěné nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě, za škodu způsobenou třetí osobou při této činnosti,
     
  • odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou osobám pomáhajícím odvracet hrozící škodu na pojištěné nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

  • pokrývá odpovědnost pojištěného vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti za škodu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s touto nemovitostí. Vztahuje se rovněž na odpovědnost osob, jež byly pověřeny čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti.

 

Související produkty: