• Za škodu v běžném životě

    Pojištění odpovědnosti chrání nejen Vás, ale i Vaší manželku/manžela a děti (zletilé jen do doby dokončení přípravy na povolání, nejvýše však do 26 let), pakliže žijete ve společné domácnosti. Vztahuje se i na pomocníky v domácnosti a osoby, jimž bylo svěřeno opatrování bytu nebo zvířete.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se vztahuje na odpovědnost za škody způsobené jiné osobě:

  • při vedení a provozu domácnosti
  • při rekreaci a zábavě
  • při rekreačních sportech (včetně cyklistiky a jízdy na koni)
  • při chovu drobných zvířat (např. psů, koček, želv, ptactva, drůbeže, atd.)
  • při provozu nemotorového plavidla
  • při činnostech pracovního charakteru
  • a při dalších činnostech běžného občanského života

Související produkty: