Životní kolapsy – a co s hypotékou

Pořídili jste si byt či dům a financujete ho hypotečním úvěrem. Život někdy ale přináší situace, které si sami neplánujeme ani neočekáváme a Vám neumožňují řádně splácet hypoteční úvěr. Nejčastějšími důvody, kdy klient nemůže hypoteční úvěr splácet, je například rozvod manželů, rozchod partnerů, nedostatek finančních prostředků, který může být zapříčiněn ztrátou zaměstnání nebo například smrtí jednoho z partnerů. Každý by se již na počátku rozhodování o nákupu nemovitosti a přípravy hypotéky měl předem zamyslet nad tím, jaká výše měsíčních splátek je pro něj únosná, mladé páry by měly rozmyslet své životní plány a nastavit své splátky tak, aby v případě omezení příjmu rodiny např. v souvislosti s rodičovstvím nebo ztrátou zaměstnání, jim hypotéka nepřerostla přes hlavu a mohly dostát svým závazkům.

Jak se správně zachovat při problémech se splácením hypotéky?
Pokud se klient dostane do tíživé situace a hypoteční úvěr nesplácí, neměl by udělat zásadní chybu - nekomunikovat s bankou. Včasná informovanost banky a snaha klienta vyřešit vzniklou situaci je jedinou cestou jak předejít komplikacím a nepříjemným následkům (např. nucenému prodeji nemovitosti či exekuci majetku). Ve většině případů, pokud má klient zájem situaci řešit, se banky chovají vstřícně – dají se dohodnout odklady splátek, úprava splátkového kalendáře, nebo např. lze do úvěru zahrnout dalšího spoludlužníka. Situaci lze samozřejmě po dohodě s bankou vyřešit i prodejem dané nemovitosti. Opravdu k nejčastějším problémům, který klientům pomáhají naši hypoteční makléři vyřešit, je situace, kdy se partneři rozvádějí či rozcházejí. V rámci vypořádání majetku, je nutné počítat i s hypotékou a klíčové je, aby se partneři vzájemně dohodli na řešení této situace a včas společně informovali banku.
V opačném případě – kdy klient odmítá spolupracovat – je banka nucena vyřešit problém prodejem nemovitosti na základě svého zástavního práva. Výnos z prodeje pokryje bance hypoteční úvěr a náklady, které vynaložila na vymáhání dluhu a prodej nemovitosti. Většina bank k tomuto radikálnímu kroku přistupuje ve chvíli, kdy už není možné najít jiné východisko a jsou vyčerpány veškeré snahy o nápravu.

Jak pomůže hypoteční makléř?
Naši hypoteční makléři pomáhají klientům nejen se zpracováním celé hypotéky – vyberou, kompletně a bezplatně zajistí nejvýhodnější variantu úvěru - ale standardně poskytujeme bezplatný servis a pomoc klientovi i během celé doby splácení úvěru. Při řešení problému se splácením hypotéky zajišťují hypoteční makléři komunikaci s bankou a pomohou uskutečnit třístranné jednání – banka, hypoteční makléř, klient. Na základě takovéto platformy hledají řešení, které bude akceptovatelné pro obě strany – bankovní dům i klienta. Hypoteční makléř sehrává v tomto jistě nesnadném procesu důležitou úlohu prostředníka či komunikátora, který je schopen nezávislého posouzení nároků a možností obou zúčastněných stran.

Jaké preventivní opatření doporučit?
Již při sjednávání hypotečního úvěru naši makléři klientovi vysvětlí každý krok procesu a také objasní obsah a případné důsledky úvěrové smlouvy, aby klient např. věděl jaké poplatky bude muset uhradit bance při předčasném splacení úvěru nebo jaké sankce po něm budou vymáhány v případě neplnění závazků apod. Profesionálním standardem hypotečního makléře je doporučit klientovi preventivní opatření ve formě vhodné životní, úvěrové pojistky, nebo pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Naši makléři Vám bezplatně zajistí jak hypotéku tak pojištění.

Jan Kruntorád
předseda představenstva GEPARD FINANCE a.s.
člen představenstva Asociace hypotečních makléřů

Rozvod, ztráta zaměstnání a jiné životní kolapsy – a co s hypotékou?

Sdílejte článek