• Životní pojištění

    Pojištění, které zabezpečí vás i vaši rodinu.

Pojištění život, zdraví

Život přináší někdy radost a štěstí, jindy zase situace, bez kterých bychom se klidně obešli. Mnoha neštěstím lze předejít rozumným a opatrným chováním, ale jsou události, nad kterými nemáme žádnou moc. Životní pojištění představuje pro pojištěného člověka i pro jeho blízké finanční jistotu...

Pojistně kapitálový program

Kapitálové životní pojištění je produkt, který představuje kombinaci pojištění a výhodného zúročení vložených prostředků. Pojištění se sjednává pro případ dožití se sjednaného konce pojištění nebo pro případ smrti z jakýchkoliv příčin. Pojistitel zaručuje pravidelný růst zhodnocovaných prostředků...

Důchodové pojištění

Penzijní připojištění je nejvýhodnější státem podporovaná forma spoření. Kdo nechce se vstupem do seniorského věku pocítit výrazný pokles své životní úrovně, nemůže se spoléhat jen na státní penzi. Prostřednictvím penzijního připojištění si vytvoříte finanční rezervu, která vám pomůže, abyste si důchod mohli užít naplno...

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění vnáší do života příjemný pocit jistoty. V běžném životě se nám může na každém kroku přihodit něco nepříjemného a vůbec to nemusí být naší nepozorností nebo vinou. Úraz, zejména vážný s trvalými následky, znamená podstatný zásah do života jedince i jeho rodiny. Nemůžeme vám slíbit, že vás před úrazy ochráníme. Můžeme vám ale zaručit, že vám v případě úrazu pomůžeme při řešení složité situace tak, aby vaše životní úroveň zůstala zachována...

Pojištění pro děti se spořením

Děti jsou pro většinu z nás tím nejcennějším, co v životě máme. Pro každého je důležitá potřeba zajistit dětem nejen pěkný život který s námi stráví, ale připravit je i na dobu, kdy se budou stavět na vlastní nohy...

Pojištění úvěru

Sjednaná pojistná částka je v případě smrti pojištěného použita na úhradu nesplaceného úvěru. Je-li pojistná částka pro případ smrti vyšší než nesplacený úvěr, vyplatí pojišťovna oprávněné osobě rozdíl mezi sjednanou pojistnou částkou a nesplaceným úvěrem. Výše pojistného se stanovuje každoročně podle věku pojištěného v daném roce pojištění a na výši aktuální pojistné částky, která je rovna výši nesplaceného úvěru...

 

Gepard - životní pojištění

Chcete se dozvědět více o životním pojištění?

Kontaktujte naše specialisty na pojištění a nechte si sestavit pojištění přímo na míru.

Naši pojišťovací specialisté i vám ZDARMA porovnají vaše současné pojištění s aktuálními produkty na trhu pojištění. Pokud je vaše současné pojištění nevýhodné, připraví vám individuální návrh výhodnějšího řešení.

Pojištění s Gepard Finance - jistota za všech okolností