• Pojištění

    Naše společnost vybrala na trhu silné pojistné společnosti, které jsou pro Vaše pojištění dobrým partnerem. Pomohou řešit velké množství rozličných pojistných události a Vy se na ně můžete spolehnout.

Jak pojišťovny fungují

Základem fungování pojišťoven je výběr dohodnutých finančních částek - pojistného od vlastních klientů - pojistníků a pojištěnců. Z těchto finančních částek je vytvářena takzvaná pojistná rezerva. V okamžiku, kdy se některému klientovi přihodí nějaká událost, na kterou uzavřel pojistnou smlouvu, je mu vyplacena příslušná část této pojistné rezervy. Část vybraného pojistného si ponechá pojišťovna a z ní kryje své provozní náklady.

Předcházejte riziku

Život přináší nejen radosti, ale také starosti a různá úskalí. Určitě se každý z Vás již ocitl v situaci, kdy byl postaven před závažný problém, který se týkal jeho či jeho rodiny. Zda taková situace nastane, či nikoli, proti tomu se mnohdy nelze bránit. Proti mnohým situací se lze však pojistit a i když případné pojistné plnění zcela nedokáže kompenzovat vaši ztrátu, alespoň finančně dokáže pomoci řešit situaci.

Základní informace o pojištění a produktech

Pojištění nemovitosti a domácnosti

Tvrzení "můj dům - můj hrad" naprosto vystihuje náš vztah k nemovitosti ve které bydlíme. Pro každého z nás je vlastní střecha nad hlavou životní přání a pokud si ho splní, pečuje o svou nemovitost co nejlépe. Bohužel život nepřináší jen věci příjemné, ale i ty nepříjemné a je potřeba být na ně připraven. Vaši nemovitost lze proti nepříjemným věcem chránit dobrým pojištěním, které pamatuje na případná rizika a události, které mohou nastat. Stejně tak je vhodné pamatovat na ochranu vybavení domácnosti.

Škoda způsobená v běžném občanském životě

Jsou situace, kdy nešťastnou náhodou či nenadálou událostí způsobíte škodu jiné osobě. Ta může být způsobena na její věci, na jejím zdraví, nebo i na jejím životě. Vzniklá škoda může být vysokého finančního rozsahu a nést zcela její náhradu může být pro Vás nemožné. I takové plnění za vás může převzít pojišťovna. Ta pak nese za vás či za vaše rodinné příslušníky finanční náklady za škodu, kterou někdo z vás způsobil. Škoda může být ale způsobena i např. Vaším psem nebo kočkou.

Pojištění života, zdraví

Životní pojištění patří k životu každého moderního člověka. Shrnuje v sobě dvě základní věci a to je pojištění vašeho života a dále spoření vašich úspor. Zabezpečujete tak nejen sebe, ale si svou rodinu pro případ vzniku nenadálých událostí, které mohou nastat.
Do tohoto pojištění lze zahrnout i další připojištění, které Vám kompenzují finančně případné úrazy, nebo jejich trvalé následky a dále pracovní neschopnosti a nutné hospitalizace.
Život přináší mnohé nepříjemné věci. Pojištění může pomoci jejich dopad zmírnit.

Důchodové pojištění

Dnes jste v produktivním věku a vaše příjmy dokáží pokrýt všechny vaše potřeby, umožňují vám pěstovat své zájmy, věnovat se svým koníčkům, cestovat. Je určitě dobré v dnešní době myslet i na dobu, kdy budete v důchodovém věku, příjmy budou výrazně nižší. Je možné si zajistit do budoucna výplatu důchodu, který dokáže zvýšit běžné příjmy starobního důchodu a i nadále žít stejným způsobem, na jaký jste byli zvyklí, není přeci nutné se ho vzdávat, je jen potřeba se na budoucnost připravit.

Produkty:

 


Gepard - nejvýhodnější hypotéka

Chcete se dozvědět více o pojištění?
 

Kontaktujte naše finanční specialisty na pojištění a nechte si sestavit pojištění přímo na míru.

Naši pojišťovací poradci vám ZDARMA porovnají vaše současné pojištění s aktuálními produkty na trhu pojištění. Pokud je vaše současné pojištění nevýhodné, připraví vám individuální návrh výhodnějšího řešení.

Pojištění s Gepard finance - jistota za všech okolností