Stavební spořitelny a jejich produkty (odbornost*****)

Většina stavebních spořitelen umožňuje svým klientům z poskytovaných úvěrů hradit i daň z nabytí, kterou od listopadu 2016 musí vždy hradit kupující, to jistě mnozí klienti ocení. Pokud není nabízený úvěr plně využit na daň z nabytí, může klient část nabízené částky využít na část kupní ceny, nebo na modernizaci kupovaného objektu. Pokud by částka nestačila, může klient využít i tzv. překlenovací úvěr. V současnosti má řada stavebních spořitelen akci pro překlenovací úvěry bez poplatku za vyřízení i vedení úvěrového účtu.

Stavební spořitelny a jejich produkty (odbornost*****)

Oblíbenost stavebního spoření

Dle průzkumů oblíbenosti ukládání peněz do stavebního spoření hodnotí jako zvláště zajímavé 59% respondentů. Na dalším místě je penzijní spoření s 49% oblíbenosti, na třetím místě investice do drahých kovů. Tato obliba jistě pramení i v podpoře prvních dvou produktů státem. Stavební spoření muselo v posledních letech reagovat na dlouhodobý trend trhu a snížit výrazně úrokové sazby pro vklady a tím i pro přidělené úvěry. Stavební spořitelny využívají možnosti obchodních podmínek pro snížení úrokových sazeb u stávajících smluv stavebního spoření při splnění podmínek přiděleného úvěru a zároveň splnění tzv. vázací doby = trvání smlouvy stavebního spoření min. 6 let. To na první pohled vypadá nepříjemně pro vklady, ale v případě potřeby modernizace bydlení, nebo pořízení nového bydlení je to výhoda. Výhoda snížené úrokové sazby pro přidělený úvěr s jistotou její platnosti po celou dobu trvání úvěru. Na smlouvě stavebního spoření měl klient v době sjednání smlouvy před 6 lety pravděpodobně úrokovou sazbu pro úvěr mezi 4-5 %, po snížení ze strany stavební spořitelny o 1% se v případě úvěru bez zajištění jedná o velmi zajímavou nabídku.

Proč využít úvěry stavebních spořitelen

Většina stavebních spořitelen umožňuje svým klientům z poskytovaných úvěrů hradit i daň z nabytí, kterou od listopadu 2016 musí vždy hradit kupující, to jistě mnozí klienti ocení. Pokud není nabízený úvěr plně využit na daň z nabytí, může klient část nabízené částky využít na část kupní ceny, nebo na modernizaci kupovaného objektu. Pokud by částka nestačila, může klient využít i tzv. překlenovací úvěr. V současnosti má řada stavebních spořitelen akci pro překlenovací úvěry bez poplatku za vyřízení i vedení úvěrového účtu. Některé stavební spořitelny umožňují v souvislosti se žádostí o překlenovací úvěr i založení smlouvy stavebního spoření nebo navýšení sjednané cílové částky zdarma. To jsou jen některé důvody, proč v posledním roce více klientů využívá nabídek úvěru stavebních spořitelen. Mnozí klienti tuto možnost zvolili, protože jim banky na základě doporučení ČNB neumožnili hypotékou financovat více jak 90%hodnoty kupované nemovitosti. Toto řešení kombinující hypotéku s úvěrem stavebního spoření bohužel klientovi zajišťuje zvýšené měsíční výdaje, kterým s výhledem do budoucnosti a předpokládanému zvýšení úrokových sazeb v budoucnu chtěla ČNB zabránit. Nezajištěné překlenovací úvěry stavebních spořitelen mají  většinou kratší splatnost max. 12-18 let, úvěry ve fázi přiděleného úvěru pak do 10 let. Tím se klientům sníží zatížení po doplacení úvěru ke smlouvě o stavebním spoření. 

V současnosti dochází k vyrovnání úrokových sazeb zajištěných překlenovacích úvěrů s úrokovými sazbami hypoték. Některé stavební spořitelny navíc tento produkt nabízí s anuitním splácením, vychází pak nákladově obdobně jako hypotéky. Ve prospěch těchto úvěrů přispívá bez poplatkové vyřízení těchto tzv. hypoúvěrů. Oproti hypotékám navíc garantují max. úrokovou sazbu po celou dobu splatnosti. To působí možná směšně při současných úrokových sazbách. Pokud se tato garance porovná s vývojem úrokových sazeb hypoték za posledních 20 let jejich poskytování, tak to již vypadá trochu jinak. Z pohledu nejčastěji volené doby splatnosti 20 let, nutí k zamyšlení, takovou garanci žádná z hypotečních bank dnes nenabízí. Dochází tedy k situacím, kdy klienti raději zvolí kombinaci hypoúvěru jedné stavební spořitelny s nabízeným přiděleným úvěrem nebo překlenovacím úvěrem jiné stavební spořitelny. 

Stávalo se na pobočkách bank, že klient si od bankéře nechal na rekonstrukci svého bydlení navrhnout a uzavřít nezajištěný neúčelový úvěr s úrokovými sazbami nad 10% p.a. Tyto úvěry mají zpravidla krátkou splatnost a při výši úvěru 300 000,- tak nejsou měsíční splátky zanedbatelné. Přitom tuto situaci umí velice dobře řešit stavební spořitelny nezajištěnými úvěry s delší splatností a hlavně podstatně nižšími úrokovými sazbami do 6,5%p.a. v případě úvěrů ze stavebního spoření do 4%p.a. Při doložení účelového využití neúčelových úvěrů mají klienti možnost si měsíční splátky snížit využitím účelového úvěru stavebních spořitelen refinancováním nevhodně zvoleného produktu. Na rozdíl od neúčelového bankovního produktu si mohou klienti o zaplacené úroky stavební spořitelně snížit daňový základ. Možnost je klienty více využívána a je jedním z faktorů, které vedou k růstu úvěrů stavebních spořitelen v posledním roce.

Podpora nových smluv, úvěrů a překlenovacích úvěrů

Stavební spořitelny si jsou velice dobře vědomy toho, že v současnosti není dobré cílit na vkladovou politiku, jak tomu bylo v letech minulých, ale je doba vhodná pro investice do bydlení díky ceně peněz. Proto stavební spořitelny podporují větší měrou úvěry a překlenovací úvěry, které poskytují většinou bez poplatků.

Zajisté mnozí mladí klienti stavebních spořitelen oceňují, že jim rodiče od dětství pravidelně spořili a oni díky tomu mají snazší start do samostatného života. Při omezeních, která ČNB pro úvěry na bydlení doporučením vyžaduje od bank dodržovat, je to počinek k nezaplacení.

Proto i nadále stavební spořitelny podporují zakládání nových smluv nezletilým klientům bez poplatků. Některé stavební spořitelny své nízké úroky na vkladech umí klientům navýšit o úrokový bonus za pravidelnost spoření při splnění podmínek sjednaných ve Smlouvě o stavebním spoření. Takové podmínky nejsou náročné, stačí pravidelně spořit 0,5% ze sjednané cílové částky měsíčně po celou dobu spoření minimálně 6 let, tím si z 0,5%p.a. úrok zvýšit na 1-1,2%p.a. za předpokladu nevyužití úvěru a změny smlouvy za dobu jejího trvání.  Spolu s využitím nároku na státní podporu a pojištěním vkladů se jedná v případě stavebního spoření o bezpečný produkt s garantovaným výnosem.

Stavební spořitelny mají stále co nabízet jak pro spořitele, tak pro klienty toužící po změně svého bydlení za zajímavých podmínek.

Chcete – li o nabídce stavebních spořitelen vědět více, využijete služeb našich specialistů, kteří vám pomohou vybrat nejvhodnější produkt ušitý na míru vašim potřebám a požadavkům.

foto Lenka SvobodováAutor článku:

Lenka Svobodová
produktový manager stavebního spoření
GEPARD FINANCE a.s.

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Nezajištěné překlenovací úvěry stavebních spořitelen (červen 2024)

Stavební spořitelny v devadesátých letech minulého století vstupovaly na český trh s novým produktem - stavebním spořením nejen pro spoření, ale i se zájmem řešit druhou fázi produktu tzv. přidělený úvěr ze stavebního spoření pro řešení oprav a...

Stavební spoření v květnu 2024

Po snížení státního příspěvku byl počátek roku spojen s opadem zájmu o sjednávání nových smluv stavebního spoření. Úrokové sazby na nových smlouvách pomalu klesají. Zájem o nové smlouvy po několika měsících znovu roste. Co všechno k tomu přispělo?

Chcete i nadále využívat maximální státní podporu, nejvyšší čas uzavřít stavební spoření

Chcete si pravidelně spořit s garantovanou úrokovou sazbou a i pro další roky si zajistit státní podporu ve výši  2 000,-Kč?